Küsimused

  1. Mis on EDI integratsioon?
  2. Kuidas tagatakse EDI teenuste kasutamisel teabe turvalisus ja konfidentsiaalsus?
  3. Mida tuleb teha, kui muutuvad ettevõtte rekvisiidid või juriidiline isik?
  4. Kas on EDI-d raske kasutama õppida?
  5. Mida teha, kui äripartnerilt ei laeku dokumenti?
  6. Kuidas saada uut tarnekoha ILN-koodi?

Mis on EDI integratsioon?

Ettevõtte raamatupidamis- või laosüsteemi integreerimine EDI platvormiga võimaldab selle tehnoloogia eeliseid täiel määral kasutada. Integratsioon tagab veelgi kiirema dokumendivahetuse, vähendab vigade tõenäosust ning töötajatel on mugav töötada, sest kõik toimingud sooritatakse tavapärases töökeskkonnas.

Kuidas tagatakse EDI teenuste kasutamisel teabe turvalisus ja konfidentsiaalsus?

Elektrooniline andmevahetus Edisofti platvormil on kodeeritud ja toimub turvaliste kanalite kaudu. Teenuste osutamiseks kasutatakse Tier 3 tasemega andmekeskuse infrastruktuuri. See tähendab, et ebaseaduslik süsteemiga liitumine või andmekadu on võimatu. Keskus asub eraldi hoones tarastatud ja turvatud alal ning andmekeskuse tehniliseks teenindamiseks ei tule katkestada selle tööd ega teenuste osutamist. Tarkvara tasemel teostatakse pidevat andmevoogude seiret ja kontrolli.

Mida tuleb teha, kui muutuvad ettevõtte rekvisiidid või juriidiline isik?

Rekvisiitide muutuse korral tuleb saata teade e-posti aadressil support@edisoft.ee ning teatada, millised andmed muutusid (KM-kood, ettevõtte nimi jm). Kui muutub juriidiline isik, tuleb sõlmida uus leping.

Kas on EDI-d raske kasutama õppida?

EDI teenuseid on väga lihtne kasutada, selleks ei ole vaja mingit koolitust. Kui kasutate EDI teenuseid veebivärava vahendusel, oskate pärast juhendi läbilugemist või meie klienditeenindusega telefoni teel konsulteerimist kõiki toiminguid vaevata teha. Kui arvepidamissüsteem integreeritakse platvormiga, jätkate oma igapäevast tööd, lisanduvad ainult mõned täiendavad funktsioonid.

Mida teha, kui äripartnerilt ei laeku dokumenti?

Kõigepealt otsige dokumenti EDI veebiväravas. Kui te seda seal ei leia, proovige oma partneriga ühendust võtta ning veenduge, kas dokument on tõesti Edisofti süsteemis edastatud. Kui need toimingud ei anna tulemusi, soovitame pöörduda meie klienditeenindusse. Leiame kohe probleemi ja lahendame selle. Enamasti on dokumendi kaotsimineku põhjuseks adressaadi vale koodi sisestamine. Vahel juhtub, et probleem tekib dokumendi saatnud või saava osapoole raamatupidamissüsteemis.

Kuidas saada uut tarnekoha ILN-koodi?

Uue müügikoha avamisel või aadressi muutumisel vajab ettevõte uut ILN-koodi, mida kasutatakse elektrooniliste dokumentide vahetuse süsteemis. Sel juhul tuleb pöörduda Edisofti klienditeenindusse e-postil support@edisoft.ee ning teile väljastatakse uus kood.