Sündmuste ülevaade: Tarbijakaitseameti kontroll ja arvutite annetus

Valmistasime ette erinevate äriuudiste sisukokkuvõtted. Käesolev väljaanne koosneb vahemikus 2.05-8.05 ilmunud artiklitest.

Räägime lühidalt.

Eesti ja Soome arendavad digikoostööd

Eesti ja Soome vahelisel ühisistungil arutati koostööd nii füüsiliste kui ka digitaalsete ühenduste loomisel. Oluliseks põhiküsimuseks digitaalvaldkonnas on piiriülese andmevahetuse projektid. Hiljuti sai lõpetatud piiriülese andmevahetuse projekt  X-tee, kuid riikide andmevahetus võiks olla laiem ja hõlmata näiteks rahvastiku- ja äriregistrit, sotsiaalkindlustusandmeid, digiretsepte. Ühtlasi deklareeriti, et Eesti ja Soome valitsusasutused hakkavad omavahel andmeid vahetama tasuta. Ühtlasi olid arutusel ka keele-, kultuuri- ja haridusküsimused: vastastikku soovitakse jätkata eesti ja soome keele õppe edendamist ning leida selle jaoks nutikaid e-õppe ja digilahendusi.

Hinnati Eesti telekomifirmade teenindust

Eesti suuretevõtete teeninduskvaliteeti käsitlevas uuringus hinnati teiste seas ka siinsete sidefirmade teenindust. Suurettevõtetele antud hinnangud mõlemas näitajas on viimastel aastatel olnud pigem kergelt langeva trendiga. Selles on vaieldamatult oma osa ka tarbijate üha kasvavatel ootustel teeninduse kvaliteedile. Teeninduse meeldivuse keskmiste hinnangute järgi saavutas parima tulemuse Telia. Teisele kohale asetus Eesti Gaas ning kolmandale SEB. Swedbank langes eelmise aasta kolmandalt kohalt neljandale kohale. Kliendi probleemide lahendamise ladususes oli parim LHV ning seejärel Swedbank ja Telia.

Tarbijakaitseamet võttis e-poodide müügitingimused luubi alla

Tarbijakaitseameti kontroll tuvastas puudusi pea iga e-poe müügitingimustes: Seni kontrollitud 40 kaupluse põhjal saab olukorda hinnata kehvaks, sest neist 39 puhul esines rikkumisi, sõltumata veebipoe suurusest. Enim probleeme esines 14-päevase taganemisõigusega. Tarbijakaitseamet rõhutab, et seaduses on sätestatud kindlad erandid, mille puhul on võimalik taganemisõigus välistada. Kui olukord erandi alla ei mahu, siis ei ole kauplejal õigust ka lepingust taganemise õigust välistada. Tarbijakaitseamet jätkab veebipoodide müügitingimuste kontrollimist.

Californias muutuvad päikesepaneelid uutele majadele kohustuslikuks

Järjest enam on hakatud hindama taastuvenergiat ning California osariik astub selle edendamise suunas olulise sammu – alates 2020. aastast muutub päikesepaneelide paigaldamine peaaegu et kõikidele uutele majadele kohustuslikuks. Uus seadus muudab tõenäoliselt California energiaturgu ning prognooside kohaselt langevad ka päikesepaneelide hind ning turg muutub rohkematele inimestele kättesaadavamaks.

Valitsus kiitis heaks seisukohad ELi digimajanduse maksustamise paketi kohta

Euroopa Komisjoni digimajanduse maksustamise direktiive arutanud valitsus otsustas, et Eesti soovitab euroliidul maksustada võimalikult laia ringi digiteenuseid. „Tänaste globaliseerumise ja digitaliseerumise trendide valguses on oluline, et ettevõtted maksaksid maksu ka nendes riikides, kus nad küll füüsiliselt kohal pole, kuid teenivad märkimisväärset tulu,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Selline põhimõtteline muudatus aitab muuta ärikeskkonna senisest õiglasemaks ja vähendada agressiivset maksude planeerimist,“ lisas ta. Eesti eelistab ka märkimisväärse digitaalse kohalolu määramisel liikmesriigiti erinevaid lävendeid, mis võtavad arvesse riikide erineva suuruse.

Swedbank, Tieto Estonia ja Vaata Maailma teevad Eesti suurima arvutite annetuse

Vaata Maailma, Swedbank ja Tieto Estonia annetavad 1000 kasutatud Swedbanki äriklassi arvutit maakonnakeskustele, koolidele ja raamatukogudele, et arendada Eesti inimeste digioskuseid. Tegemist on teadaolevalt seni suurima kasutatud arvutite annetusega Eestis. Swedbankis kasutusel olnud töökorras Lenovo äriklassi arvutid jõuavad Vaata Maailma abiga üle kogu Eesti erinevatesse kogukonnakeskustesse, raamatukogudesse ja huviringidesse. Arvuteid saavad eelistatult taotleda asutused ja muud ühendused, kelle eesmärgiks on arvutite kasutamise abil arendada noorte ja täiskasvanute digipädevusi.

14/05/2018

Uudiskiri

{{ errors.first('subscribe-1056822850.email') }}

Liitu uudiskirjaga