Sündmuste ülevaade: uus e-teenus ja tahvelarvutite kasutamine haiglas

Valmistasime ette erinevate äriuudiste sisukokkuvõtted. Käesolev väljaanne koosneb vahemikus 11.04-18.04 ilmunud artiklitest.

Räägime lühidalt.

Uus andmekaitseseadus tagab suurema privaatsuse

Seni kehtinud andmekaitseseadus muutub tänavu 25. maist kehtetuks ning isikuandmete kaitse õigust hakkab reguleerima otsekohalduv Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus. Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on isikuandmete kaitse üldmääruse üks peamisi eesmärke tugevdada õigust eraelu puutumatusele internetis ja anda inimestele tagasi kontroll oma isikuandmete üle. „Üks väga lähedalt inimesi puudutav üldmääruse muudatus on ka õigus olla unustatud – edaspidi võib isik nõuda oma andmete kustutamist, kui ei soovi lasta enam oma andmeid näiteks Google’il või telefonisideoperaatoril töödelda,“ lisas Reinsalu. Olulise muudatusena peavad andmete ulatusliku töötlemisega tegelevad riigiasutused ja ettevõtjad ametisse nimetama andmekaitse eest vastutava andmekaitseametniku.

Datel tutvustab uut e-teenust Sille

Eesti üks juhtivaid IT-ettevõtteid Datel tutvustas oma uut rahvusvahelise turule suunatud e-teenust Sille, mis võimaldab ülemaailmselt jälgida infrastruktuuride vajumist ja tõusmist. Euroopa Liidu satelliidi andmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem suudab tuvastada suurte infrastruktuuride - nt sillad, torujuhtmed, sadama- ja kaevandusalad, suurhooned - nihkumise või vajumise kuni 1 mm täpsusega. Uudne teenus aitab ennetada infrastruktuuride lagunemisest tulenevaid õnnetusi ning suurendab seeläbi ühiskonna turvalisust.

Valitsus tõstab riigisektori IT-spetsialistide palka

Riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel määrati e-riigi arendamisse 117.5 miljonit eurot. Lisaks tõstetakse riigisektori IT-spetsialistide palku 20% võrra. Erasektori palgatasemed on seni olnud oluliselt konkurentsivõimelisemad kui riigiasutustes, ning seetõttu on riigisektoril raske spetsialiste leida. Täiendavast rahastusest 112,5 miljonit eurot kasutatakse peamiselt e-teenuste arendamiseks ning küberturvalisuse tõstmiseks. 5 miljonit eurot rakendatakse Eesti Rahvusringhäälingu infosüsteemide uuendamiseks, et need vastaksid tänapäevastele küberturvalisuse nõutele.

Jõhvi haigla annab patsientidele kasutamiseks tahvelarvutid

Jõhvi haiglas käivitub NutiAkadeemia poolt toetatud IT-alane pilootprojekt, mille käigus kingitakse haiglale tahvelarvutid, et patsiendid saaksid oma lähedastega ühenduses olla. Haiglas viiakse läbi ka nutiseadmete koolitus, milles osalevad nii haigla personal kui ka seal toimetavad tegevusteraapia juhendajad, kes saavad nutiteadmisi viia patsientideni. Jõhvi haigla arendus- ja turundusjuhi Ele-Riin Kullamaa sõnul on patsientide jaoks tihtipeale kõige olulisem see, et olla mugavalt ja kiirelt oma lähedastega ühenduses. Nutiseadmed pakuvad selleks head võimalust.

Tallinna Keskraamatukogus hakkavad toimuma nutinõustamised

Tallinna Keskraamatukogus toimuvad koostöös NutiAkadeemiaga nutinõustamised, mille eesmärgiks on parandada eestlaste digioskusi. Koolitusele on võimalik tulla nii enda nutiseadmega, kuid võimalik on kasutada ka raamatukogu oma. Nutinõustamise projekti viivad läbi Tallinna Keskraamatukogu, Vaata Maailma SA, IT-koolitus, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa ja SK ID Solutions. NutiAkadeemia on koolitus- janõustamisprojekt, mille eesmärgiks on kõikidest huvilistest teha vilunud nutiseadmete kasutajad.

23/04/2018

Uudiskiri

{{ errors.first('subscribe-137204192.email') }}

Liitu uudiskirjaga