Kāpēc šis risinājums ir nepieciešams?

Strādājot ar elektroniskās tirdzniecības platformām, organizācijām ir jāveic daudz rutīnas darbību, piemēram: jāaizsūta pieprasījumi, jāveic piegādātāju atlase un jāsaskaņo dokumenti. Lielākoties šāda informācija tiek apkopota un apstrādāta manuāli, izmantojot Excel. Šādam darbam nepieciešami daudzi resursi, jo darbinieki patērē savu laiku neefektīvi organizējot iepirkumus un sagatavojot dokumentus, protams, arī pieļaujot cilvēciskās kļūdas.

E‑Tendering risinājums šo darbu automatizē ar elektroniskās tirdzniecības platformu palīdzību. Risinājumu iespējams integrēt jau izmantojamā uzskaites sistēmā, lai automatizētu lielāko daļu rutīnas darbību un dokumentu apstrādes procesu.

Kā šis risinājums darbojas?

Mēs piedāvājam iepirkumu menedžeriem paredzētu darba vidi, kurā irintegrētas visas nepieciešamās funkcijas: no iepirkuma sākuma līdz automātiskai piedāvājumu apkopošanai. Risinājums netikai atvieglo iepirkumu procesu, bet arī nodrošina konkurētspējīgu priekšrocību, josamazinās izdevumi, iepirkumi tiek veikti ātrāk unnetiek pieļautas cilvēciskās kļūdas.

Risinājuma integrācijas un dokumentu procesi tiek veikti izmantojot Edisoft Link sistēmu. Kad konkursa uzvarētājs ir noskaidrots, Edisoft Link vidē sākas piegādes līguma saskaņošana un parakstīšana. Izmantojot elektronisko parakstu, līgumu iespējams parakstīt jebkurā pasaules vietā.

Pēc tam E-Tendering sistēmā iespējams ātri izveidot elektronisko pasūtījumu un pārsūtīt tā pavaddokumentus (faktūrrēķinu, pavadzīmi, pieņemšanas-nodošanas aktu, u.c.). Viecot integrāciju, minētos dokumentus iespējams pārvaldīt tieši savā uzskaites sistēmā.

Priekšrocības

Vienkārša iepirkuma procesa uzsākšana un nepieciešamās informācijas sniegšana

Risinājums ļauj ērti apkopot un sistematizēt iepirkumu piedāvājumus

Konkursa uzvarētāja apstiprināšana un līguma saskaņošana notiek sistēmā

Automatizēta dokumentu apmaiņa starp pircēju un pārdevēju, izmantojot elektronisko parakstu

Pasūtījumu iesniegšana piegādātājiem EDI platformā

Iespēja veikt iepirkumus ārējās elektronisko iepirkumu platformā

Daži mūsu klienti

Atsauksmes

„Visu sadarbības laiku Edisoft sevi pierādījis kā uzticamu sadarbības partneri. Mēs novērtējam Edisoft kolektīva draudzīgo un atsaucīgo attieksmi. Pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši izvirzītajām prasībām, operatīvi un augsta servisa līmenī. Rīgas Dzirnavnieks AS augstu novērtē profesionālo darba pieeju un spēju iedziļināties klienta vajadzībās. Cerot uz turpmāku veiksmīgu sadarbību!“

Māris Visočanskis, Tirdzniecības vadītājs, Rīgas dzirnavnieks SIA

„Ar Edisoft sadarbojamies no 2008. gada. No tehniskās puses elektroniskās datu apmaiņas platforma darbojas nevainojami. Esam pateicīgi arī par dokumentu apmaiņas iespēju ar mūsu piegādātājiem citās Eiropas Savienības valstīs. Ceram, ka nākotnē ar visiem piegādātājiem strādāsim, tikai izmantojot EDI.“

Heikki Kadak, IT sistēmu arhitekts, Tallinna Kaubamaja Grupp AS