Edisoft XML specifikacijos

Pranešimas apie dokumento statusą (APERAK)

Atsisiųsti specifikaciją

Pristatymo taškų katalogas (DELCAT)

Atsisiųsti specifikaciją

Krovinio važtaraštis (DESADV)

Atsisiųsti specifikaciją

Pristatymo instrukcija (INSDES)

Atsisiųsti specifikaciją

Sąskaita faktūra (INVOICE)

Atsisiųsti specifikaciją

Likučių ataskaita (INVRPT)

Atsisiųsti specifikaciją

Lokalizacijos katalogas (LOCCAT)

Atsisiųsti specifikaciją

Pirkimo užsakymas (ORDERS)

Atsisiųsti specifikaciją

Užsakymo patvirtinimas (ORDRSP)

Atsisiųsti specifikaciją

Produkcijos grupių katalogas (PRGCAT)

Atsisiųsti specifikaciją

Kainų katalogas (PRICAT)

Atsisiųsti specifikaciją

Produktų katalogas (PRODCAT)

Atsisiųsti specifikaciją

Gavimo patvirtinimas (RECADV)

Atsisiųsti specifikaciją

Pranešimas apie grąžinimą (RETANN)

Atsisiųsti specifikaciją

Sistemos pranešimas (SYSTEM MESSAGE)

Atsisiųsti specifikaciją

Sistemos ataskaita (SYSTEM REPORT)

Atsisiųsti specifikaciją

Pardavimų ataskaita (SLSRPT)

Atsisiųsti specifikaciją