Krovinio važtaraščio (DESADV) siuntimas prekybos tinklui „Rivona“

1. Prisijunkite prie sistemos per naršyklę adresu: https://ediweb.eu/edi/
Prisijungimo duomenis rasite sutartyje arba kreipkitės į „Edisoft“.

 

2. Prisijungę, viršutiniame meniu pasirinkite „Ryšiai“ (angl. Relations):

 

3. Pasirinkite prekybos centrą „Rivona UAB“ ir spauskite „ORDER“.

Šioje instrukcijoje remsimės „Prekybos centras UAB“ ir „Tiekėjas UAB“ pavyzdžiais.

 

4. Atidaromas užsakymų langas, kuriame galite matyti visus gautus užsakymus iš pasirinkto prekybos tinklo.

 

5. Pasirinkę reikiamą užsakymą iš dokumentų sąrašo, kairiu pelės klavišu paspauskite ant užsakymo ir atsiras operacijų sąrašas, jame pasirinkite „Peržiūrėti“ (angl. View):

 

6. Atsidariusiame užsakymo peržiūros lange, viršutinėje mygtuku juostoje pasirinkite „Krovinio važtaraštis“ (angl. Despatch advice):

 

7. Atsidariusiame važtaraščio redagavimo/pildymo lange pirmiausia užpildykite bendrą informaciją. Būtina įvesti „Atkrovimo (važtaraščio) Nr“ ir „Sąskaitos faktūros numerį“.

 

8. Baigę pildyti bendrus duomenis, pereikite prie važtaraščio eilučių. Laukelyje „Pakuotės dydis“ reikia nurodyti, kiek prekės vienetų yra vienoje pakuotėje. Taip pat kiekvienai prekių eilutei būtina nurodyti „Galiojimo datą“ ir „SSCC kodą“. Įvedus duomenis spauskite „Atnaujinti“.

Pastaba: Jei vienoje eilutėje nurodytos prekių kiekis netelpa vienoje paletėje, prekes būtina išskaidyti į atskiras eilutes pagal palečių kiekį. Kiekviena paletė privalo turėti atskirą SSCC kodą, kuris turi būti nurodytas prie atitinkamos prekių eilutės važtaraštyje. Naują eilutė pridedama, spaudžiant mygtuką „Pridėti įrašą“. Jeigu keliose prekių eilutėse nurodytos prekės bus pristatytos vienoje paletėje, prie atitinkamų prekių eilučių nurodykite tą patį SSCC kodą.

 

9. Jei vežate prekes „Rivonos“ pusėje apskaitomoje taroje, būtina nurodyti šios taros „Rivonos“ kodą prie kiekvienos atitinkamos prekių eilutės. Norėdami tai padaryti, pirmiausia pridėkite tam skirtą lauką pagrindiniame eilučių redagavimo lange. Paspaudus mygtuką važtaraščio eilučių meniu juostoje, atsidarys langas, kuriame pažymėkite varnelę prie punkto „Dėžės SSCC kodas“ bei paspauskite mygtuką „Tęsti“. Šį veiksmą reikia atlikti tik vieną kartą, vėliau važtaraščiuose visada matysite pridėtą laukelį.

 

10. Naujai pridėtame lauke „Dėžės SSCC kodas“ užpildykite „Rivonos“ taros kodus prie atitinkamų prekių eilučių ir spauskite „Atnaujinti“. Jei vežate prekes ne „Rivonos“ pusėje apskaitomoje taroje, šio kodo nurodyti nereikia.

 

11. Jei užpildėte visą informaciją bei atlikote reikalingus veiksmus ir korekcijas, dokumentas yra paruoštas siuntimui ir galite jį išsiųsti spausdami „Siųsti“ (angl. Save&Send):

13/03/2023